فریچیدر

بنر فریچیدر FRIGIDAIRE

فریجیدیر شرکت لوازم خانگی آمریکایی است، که در سال ۱۹۱۸ تأسیس شد.