مابه

بنر مابه mabe

مابه  شرکت لوازم خانگی مکزیکی است، که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد.

یخچال مابه یکی از بهترین یخچال های حال حاضر در دنیا می باشد.