ارورهای یخچال فریزر جنرال الکتریک

ارورهای یخچال فریزر جنرال الکتریک

ارورهای یخچال فریزر جنرال الکتریک به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال فریزر جنرال الکتریک می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

  • جهت رد کد خطا دکمه system check را فشار دهید.
  • اگر به موارد ذکر شده عمل نمودید و همچنان خطا را دارید با کادر فنی تکنیک تهران تماس حاصل بفرمائید.
  • تذکر: در توصیه بررسی هایی که مربوط به سیم کشی و قطعات است، اگر در امور فنی سررشته نداشته باشید میتواند خطرناک باشد! لطفا قبل از هر کاری موارد ایمنی را در نظر بگیرید.

 

ارور CC

به مدت ۲ ساعت دما بالاتر از حد تنظیم بوده ← تنظیم دما، بستن کامل درب و چک نمودن لاستیک دور درب.

 

ارور CI

ایراد در عملکرد یخساز  ← بررسی شیر آب و منبع و محفظه یخ.

 

ارور DF

عدم وجود برق در سیستم یخ زدایی در ۲ روز اخیر ← بررسی ترموستات، تایمر مربوطه و هیتر سیستم یخ زدایی.

 

ارور DE

ایراد در سیستم یخ زدایی در ۲ روز اخیر ← بررسی موارد ارورDF و همچنین اتصالات و سیم کشی های مربوطه.

 

ارور E2

وجود مشکلی در برد کنترل ← بررسی برد و سیم کشی مربوطه.

 

ارور FF

به مدت ۲ ساعت دما بیش از حد بالا بوده ← تنظیم دما، بستن کامل درب و چک نمودن لاستیک دور درب.

 

ارور FZ

مشکل در حسگر دمای اواپراتور ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F1

مشکل در حسگر دمای یخچال ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F3

مشکل در حسگر دمای فریزر ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F4

مشکل در حسگر دمای اواپراتور فریزر ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F5

مشکل در حسگر دمای محفظه دلیپن ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F6

مشکل در حسگر دمای اواپراتور یخچال ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F8

دمای محیط در کارکرد اخلال وارد میکند ← برودت محیط بررسی شود.

 

ارور F9

رطوبت محیط در کارکرد اخلال وارد میکند ← برودت محیط بررسی شود.

 

ارور F10

مشکل در حسگر دمای محفظه یخساز ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F100

مشکل در ارسال سیگنال از فن فریزر در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F101

مشکل در ارسال سیگنال از فن فریزر در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F102

فن فریزر به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F103

مشکل در ارسال سیگنال از فن کندانسور در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F104

مشکل در ارسال سیگنال از فن کندانسور در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F105

فن کندانسور به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F106

مشکل در ارسال سیگنال از فن یخچال در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F107

مشکل در ارسال سیگنال از فن یخچال در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F018

فن یخچال به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F109

مشکل در ارسال سیگنال از فن محفظه یخ در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F110

مشکل در ارسال سیگنال از فن محفظه یخ در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F111

فن محفظه یخ به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F112

مشکل در ارسال سیگنال از فن محفظه دلیپن در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F113

مشکل در ارسال سیگنال از فن محفظه دلیپن در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F114

فن محفظه دلیپن به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F115

مشکل در ارسال سیگنال از فن فیلتر بو در حال کار ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F116

مشکل در ارسال سیگنال از فن فیلتر بو در حال خاموشی ← بررسی فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور F117

فن فیلتر بو به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F301

کمپروسور به درستی عمل نمیکند ← بخش مربوطه و قطعات بررسی و سپس سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F303

دمای ترموستات یخچال بالاتر از حد تعریف شده است ← این مورد نیاز به تماس با بخش فنی تکنیک تهران را دارد.

 

ارور F303

دمای ترموستات فریزر بالاتر از حد تعریف شده است ← این مورد نیاز به تماس با بخش فنی تکنیک تهران را دارد.

 

ارور F403-404

برد کنترل مرکزی مشکل دارد ← اتصالات و قطعات برد کنترل مرکزی را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمائید.

 

ارور HRS

از حالت یخ زدایی خارج نمیشود ← بررسی برد کنترل اصلی و سیم کشی و اتصالات آن.

 

ارور PF

قطعی برق ← پریز و سیم برق یخچال چک شود.

 

ارور Sy EF

عدم عملکرد صحیح میان موتور فن اواپراتور و برد کنترل ← بررسی فن و سیم کشی و اتصالات آن تا برد.

 

نمایش کد  tC

فعال شدن سیستم توربو کول ← این فقط یک اعلام عملکرد سیستم است.

 

نمایش کد  tF

فعال شدن سیستم توربو فریز ← این فقط یک اعلام عملکرد سیستم است.

 

ارور ۸۸-۸۹

مشکل در برق ورودی ← ۱۰ الی ۲۰ دقیقه یخچال را خاموش نموده و سپس روشن و عملکرد آن را بررسی نمائید.

فهرست مطالب

مطالب اخیر: