معنای ارورهای یخچال فریزر وستینگهاوس

معنای ارورهای یخچال فریزر وستینگهاوس

ارورهای یخچال فریزر وستینگهاوس به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال فریزر وستینگهاوس می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

  • اگر به موارد ذکر شده عمل نمودید و همچنان خطا را دارید با کادر فنی تکنیک تهران تماس حاصل بفرمائید.
  • تذکر: در توصیه بررسی هایی که مربوط به سیم کشی و قطعات است، اگر در امور فنی سررشته نداشته باشید میتواند خطرناک باشد! لطفا قبل از هر کاری موارد ایمنی را در نظر بگیرید.

 

ارور E0

مشکل در برد کنترل ← این مورد نیازمند مراجعه همکاران است ولی قبل از آن یک ربع به یخچال استراحت دهید و آن را از برق جدا کنید و مجدد چک نمائید.

 

ارور E1

مشکل در سنسور سیستم برودت  ← بررسی سنسور و سیم کشی های مربوطه.

 

ارور E2 – 4

مشکل در سنسور دمای کابین ← بررسی سنسور و اتصالات آن با برد کنترل.

 

ارور E5

خرابی سنسور دمای یخچال ← بررسی سنسور و سیم کشی های مربوطه.

 

ارور ER

وجود مشکلی در سوکت های برد یخ ساز ← بررسی برد، سوکت های سری J4  و سیم کشی مربوطه.

 

ارور CE

عدم سرویس دوره ای ← بررسی های معمول و همچنین بخش های کنترل، برودت و داخلی.

 

ارور T3

خرابی سنسور تی اچ ۳ ← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور OP – NORMAL

مشکل در سنسور فریزر← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور SH – NORMAL

مشکل در اتصالات سنسور فریزر← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور NORMAL – OP

مشکل در سنسور مواد غذایی← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور NORMAL – SH

مشکل در اتصالات سنسور مواد غذایی← بررسی حسگر و سیم کشی مربوطه.

 

ارور SY – CE + EC

مشکل در اتصالات برد کنترل ← نیاز به تماس با همکاران بعد تست استراحت.

 

ارور SY – EF

مشکل در فن اواپراتور ← بررسی فن اواپراتور و سیم کشی های مربوطه.

 

ارور SY – CF

خرابی برد کنترل یا قطعات داخلی وابسته ← نیاز به تماس با همکاران بعد تست استراحت.

 

ارور ED

مشکل در سیستم دیفراست ← بررسی کامل سیستم دیفراست.

 

ارور EF

مشکل در کمپرسور یا فن برودت اتاقک یخچال ← بررسی کمپرسور و فن و سیم کشی مربوطه.

 

ارور CR

مشکل در پنل نمایشگر ← بررسی پنل نمایشگر و اتصالات آن با برد کنترل و همچنین استراحت ۵ دقیقه ای یخچال.

 

ارور OC – SC

خرابی یا مشکل در اتصالات سنسورها ← بررسی حسگرها و سیم کشی مربوطه.

 

ارور TR

مشکل در عملکرد یخ ساز ← بررسی شیر آب ورودی و لوله آب، اگر برطرف نشد با همکاران تماس حاصل فرمائید.

فهرست مطالب

مطالب اخیر: