ارورهای یخچال بلومبرگ به چه معناست؟

ارورهای یخچال بلومبرگ به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال بلومبرگ می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

 

ارور E0

کار مداوم کمپروسور ← بررسی تنظیمات، ترموستات، برد کنترل و گاز از موارد پیشنهادی این ارور است.

 

ارور E1

سنسور اواپراتور فریزر به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E2

سنسور اواپراتور یخچال به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E3

سنسور داخلی یخچال به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E4

هیتر یخ زدایی نمیکند ← مشکل در المنت است.

 

ارور E8

سنسور یخساز به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E9

موتور یخساز به درستی عمل نمیکند ← موتور مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور E10

سنسور هوای فلکسی زون به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E11

سنسور اواپراتور فلکسی زون به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E12

هیتر ضدبرفک به درستی عمل نمیکند ← هیتر ضدبرفک را چک یا تعویض نمائید.

 

 

 

فهرست مطالب

مطالب اخیر: