ارورهای یخچال بوش به چه معناست؟

ارورهای یخچال بوش به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال بوش می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

 

ارور E01

سنسور یخچال به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E02

سنسور فریزر به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E03

سنسور کشوی یخچال و فریزر به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E05

سنسور دیفراست به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E10

خطا یا خرابی برد کنترل ← خاموش روشن نمودن از راه های تست است و اگر همچنان ارور نشان داد خرابی برد بیشترین احتمال ممکن ست.

 

ارور E11

خطا یا خرابی برد صفحه نمایش← خاموش روشن نمودن با فاصله ۵ دقیقه از راه های تست است و اگر همچنان ارور نشان داد خرابی برد بیشترین احتمال ممکن ست.

 

ارور E15

سنسور دمای محیط به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور E20

عدم ارتباط بین برد کنترل با برد نمایش ← اتصالات مربوطه و سلامت برد چک شود.

 

ارور E21

عدم ارتباط بین برد یخساز با برد نمایش ← اتصالات مربوطه و سلامت برد چک شود.

 

ارور F3

سیستم دیفراست (یخ زدایی) طولانی شده است ← قطعات و اتصالات مربوطه را چک یا تعویض نمائید.

 

ارور R1

تکرار ارورها در فاصله کوتاه ← معمولا از خرابی سنسور محیظی است.

 

ارور D1

سنسور دیفراست به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور DR

خرابی کلید درب یخچال ← باید تعویض نمائید.

 

ارور DF

خرابی کلید درب فریزر ← باید تعویض نمائید.

 

ارور AL

کانتر ها بیش از حد مجاز گرم شده است ← کمبود یا تخلیه گاز در این ارور محتمل ترینه.

 

ارور EF ساید

خطا در سنسور سطح سنج ← بررسی لوله و فیلتر آب، بررسی سنسور مربوطه

 

ارور ET ساید

خطا در کلید و دکمه یخساز ← تعمیر یا تعویض قطعات مربوطه

 

ارور EU ساید

اشکال در روشن خاموش شدن یخساز ← بررسی سیم کشی و اتصالات یا تعویض قطعات مربوطه

 

ارور ES ساید

اشکال در بخش یخ ریز ← بررسی محفظه یخ ریز یا تعویض قطعات مربوطه

 

ارور EA ساید

اشکال در موتور تایم یخساز ← بررسی سیم کشی و اتصالات یا تعمیر و تعویض قطعات یا موتور مربوطه

 

ارور F1 ساید

اشکال در سنسور دیفراست یا سنسور محیط ← تعویض قطعات مربوطه

 

ارور R1 ساید

اشکال در سنسور یخچال ← بررسی اتصالات یا تعویض قطعات مربوطه

 

ارور RT ساید

اشکال در سنسور محیطی ← بررسی اتصالات یا تعویض قطعات مربوطه

 

ارور EG بوش

اشکال در شیربرقی ← بررسی اتصالات یا تعویض قطعات مربوطه

فهرست مطالب

مطالب اخیر: