ارورهای یخچال ال جی به چه معناست؟

ارورهای یخچال ال جی به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال ال جی می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

 

ارور FS

سنسور فریزر به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور FS-E

سنسور فریزر به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور RS

سنسور یخچال به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور RS-E

سنسور یخچال به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

 

ارور DS-F

سنسور دیفراست به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور RT

سنسور دما به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور RT-E

سنسور دما به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور DH-F

هیتر دیفراست عمل نمیکند ← مشکل در المنت است.

 

ارور FF

فن فریزر به درستی عمل نمیکند ← فن های اواپراتور، موتور و اتصالات مربوطه را چک، سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور FF-E

فن فریزر به درستی عمل نمیکند ← فن های اواپراتور، موتور و اتصالات مربوطه را چک، سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور CF-E

فن کندانسور به درستی عمل نمیکند ← فن های مربوطه را چک، سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور FU-E

کمپروسور به درستی عمل نمیکند ← مشکل از اتصالات، قطعات برقی یا خود کمپروسور است.

 

ارور CO

عدم ارتباط بین برد کنترل با برد نمایش ← اتصالات مربوطه و سلامت برد چک شود.

 

ارور CO-E

عدم ارتباط بین برد کنترل با برد نمایش ← اتصالات مربوطه و سلامت برد چک شود.

 

 

فهرست مطالب

مطالب اخیر: