ارورهای یخچال اسنوا به چه معناست؟

ارورهای یخچال اسنوا به چه معناست؟

در این پست به ارورها یا خطاهای یخچال اسنوا می پردازیم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه:

 

ارور F1

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

اواپراتور سرد نمیشود ← اواپراتور چک شود، احتمالا یخ زده است.

 

ارور F2

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

سنسور داخل به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور F3

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

سنسور داخل به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور F4

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

سنسور دیفراست به درستی عمل نمیکند ← بررسی شود که از نظر ظاهری سالم باشد، برد و سوکت نیز چک شود.

 

ارور F5

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

دیفراست عمل نمیکند ← مشکل در المنت است.

 

ارور F6

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

بخش حافظه آی سی به درستی عمل نمیکند ← برد قدرت – کنترل معیوب است.

 

ارور F7

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

فن یخچال به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور F8

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

فن فریزر به درستی عمل نمیکند ← فن مربوطه را سرویس یا تعویض نمائید.

 

ارور H

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

کانتر یخچال بیش از حد مجاز گرم شده است ← کمبود یا تخلیه گاز در این ارور محتمل ترینه.

 

ارور H1

در مدل های ۶۷۶ و ۲۸۸ :

کانتر یخچال بیش از حد مجاز گرم شده است ← کمبود یا تخلیه گاز در این ارور محتمل ترینه.

 

 

 

فهرست مطالب

مطالب اخیر: